Haussa Suomen paras elvytystiimi

Euroopan Elvytysneuvosto (ERC) järjestää jokavuotisen Resuscitation-konferenssinsa yhteydessä Euroopan laajuisen kilpailun, jossa mitataan eri maiden joukkueiden elvytysosaaminen. Myös Suomesta on osallistuttu kilpailuun useina vuosina. Suomen edustaja valittiin vuonna 2018 ensimmäistä kertaa kansallisen karsintakilpailun perusteella.

Seuraava ERC:n elvytyskilpailu järjestetään Ljubljanassa, Sloveniassa 19-21.9.2019. Suomen virallinen edustaja valitaan tänäkin vuonna karsintakilpailun perusteella, joka järjestetään SEHL:in ensihoitopäivillä 12. huhtikuuta 2019.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ensihoitokeskuksen joukkue edusti upealla tavalla Suomea vuonna 2018 ERC:n kilpailussa. Kuva kilpailusuorituksesta Bolognasta, Italiasta.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ensihoitokeskuksen joukkue edusti upealla tavalla Suomea vuonna 2018 ERC:n kilpailussa. Kuva kilpailusuorituksesta Bolognasta, Italiasta.

Mitä ja missä?

Suomen karsintakilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Ensihoitoalan Liiton kanssa Ensihoitopäivillä Mikkelissä 12.-13.4.2019.

Erillistä osallistumismaksua ei ole. Kilpailujoukkueiden jäsenten ei tarvitse välttämättä olla Ensihoitopäivien osallistujia, vaan myös pelkkään kilpailuun osallistuminen on mahdollista.

Kilpailun skenaariona on aikuisen elvytys ERC:n ohjeiden mukaan. Arvosteluun vaikuttaa 50-prosenttisesti nuken antama palaute elvytyksen laadusta (syvyys, nopeus, nojaaminen ja no-flow aika) sekä 50-prosenttisesti muut suoritteet kuten elottoman tunnistaminen, tehtävien jako, johtaminen, rytmin tunnistaminen, turvallinen defibrillaatio, oikean elvytysalgoritmin noudattaminen, 4H/4T, ROSC:n tunnistaminen, post-resuskitaatiovaiheen hoito välittömästi ROSC:n jälkeen sekä jatkosuunnitelma (esim. PCI/ICU).

Mitä on palkintona?

Voittajajoukkue valitaan edustamaan Suomea syyskuussa 2019 ERC:n Resuscitation 2019 –konferenssin yhteydessä järjestettävään Euroopan laajuiseen kilpailuun. Kokous järjestetään Ljubljanassa, Sloveniassa. Suomen Elvytysneuvosto ja ERC maksavat joukkueen osallistumisen konferenssiin. Lisäksi Suomen Elvytysneuvosto maksaa joukkueen matkat Ljubljanaan sekä majoituksen.

Mikäli voittajajoukkueessa on jäseniä jotka eivät ole käyneet ALS-kurssia, nämä henkilöt voivat halutessaan myös osallistua kevään ALS-kurssille alennettuun hintaan. Lisäksi Suomen Elvytysneuvoston aiemmin kilpailussa mukana olleet jäsenet ja ALS-kouluttajat sparraavat joukkuetta kesän aikana.

Voittajajoukkueelle on siis tarjolla ainutlaatuinen mahdollisuus edustaa Suomea Euroopan näkyvimmässä elvytykseen liittyvässä alan tapahtumassa. Kansalliseen kisaan osallistuva joukkue sitoutuu osallistumaan myös ERC:n kilpailuun. Mikäli vahvistusta ei saada, palkinnot ja edustus siirtyvät seuraavaksi tulleelle joukkueelle.

Miten kokoan joukkueen?

ERC:n sääntöjen mukaisesti joukkueessa on enintään viisi jäsentä, joista yksi on ”team leader” eli elvytyksen johtaja. Tarkempaa määrittelyä joukkueen koostumuksesta ei ole. Ainoa sääntö on, että kaikkien joukkueen jäsenten on oltava terveydenhuollon ammattilaisia, joko lääkäreitä tai hoitajia. Koska karsintakilpailussa haetaan nimenomaan edustusjoukkuetta, tämä tarkoittaa sitä että alan opiskelijat eivät voi osallistua kilpailuun ilman aiempaa soveltuvaa terveydenhuollon koulutusta (ns. jatko-opiskelijat). Huomaathan että kilpailuun voivat osallistua tasapuolisesti elvytystiimit niin ”sairaalan sisältä” kuin myös sairaalan ulkopuolisesta ensihoidosta.

Karsintakilpailuun valitaan mukaan yhdeksän ensimmäiseksi ilmoittautunutta joukkuetta. Ilmoittautumisissa on ilmoitettava kerralla kaikki joukkueen jäsenet. Suomen Elvytysneuvosto varaa oikeuden tarvittaessa muuttaa osallistuvien joukkueiden määrää sekä rajata yhdestä organisaatiosta osallistuvien joukkueiden määrää.

Lisätietoja voit kysyä sähköpostilla Suomen Elvytysneuvostolta.

Millainen kilpailu on kyseessä?

Kilpailu on haasteellinen mutta palkitseva. Joukkueen suoritusta arvioidaan tarkoin määriteltyjen kriteerien mukaisesti kokeneiden ALS-kouluttajien / ensihoitolääkäreiden toimesta. Suorituksen jälkeen joukkueelle pidetään palautekeskustelu. Edellisen vuoden joukkueilta tulleen palautteen perusteella kilpailutilanne koettiin useiden osallistujien toimesta erittäin opettavaiseksi ja myös omaa ammatillista toimintaa kehittäväksi. Kannattaa siis koota ryhmä ja osallistua – kilpailu on itsessään loistava tilaisuus myös testata oman tiimin elvytysosaamista!

Ilmoita joukkueesi kilpailuun allaolevalla kaavakkeella.

Ilmoittautuminen
Anna joukkueellesi nimi, esimerkiksi "Takametsän keskussairaalan teho-osaston MET-ryhmä".
Jos joukkueen osallistujat on koottu samasta organisaatiosta, kerro organisaatio tässä.
Team leader on myös joukkueen yhteyshenkilö kilpailuun liittyvissä asioissa.
Sähköpostiosoitetta käytetään vain Suomen Elvytysneuvoston yhteydenottoihin kilpailuun liittyvissä asioissa eikä sitä luovuteta eteenpäin.
Joukkueessa voi olla team leaderin lisäksi maksimissaan neljä jäsentä, joiden on myös oltava terveydenhuollon ammattilaisia (joko lääkäreitä tai hoitajia). Joukkueen kokoonpanoa voi tietyssä määrin täydentää tai muuttaa vielä ilmoittautumisen jälkeen, mutta toivomme että ilmoitat kokoonpanon mahdollisimman täydellisenä. Ilmoittautumisessa ovat etusijalla ne joukkueet, joiden kokoonpano on ilmoitettu täydellisenä.
Jos haluat, voit kertoa meille joukkueestasi. Esimerkiksi miten kokoonpano on muodostettu, missä jäsenet työskentelevät ja miksi juuri te olette Suomen seuraava edustaja ERC:n kilpailussa Bolognassa?