COVID-19 -potilaan elvytysohjeet

Tiivistelmä Euroopan elvytysneuvoston julkaisemasta COVID-19 pandemian ohjeesta

Suomen Elvytysneuvosto ry on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on Euroopan Elvytysneuvoston (ERC) jäsenenä mm. huolehtia koulutuksesta Suomessa sekä antaa kannanottoja ERC:n suosituksiin ja ohjeisiin. ILCOR (Maailman Elvytysneuvosto) sekä ERC ovat kuluneen vuoden aikana tehneet kansainvälisten elvytysohjeiden päivitystyötä. Tavoitteena on ollut uusien, kansainvälisten elvytysohjeiden julkaiseminen lokakuussa 2020. COVID-19 -pandemian seurauksena on ILCOR kuitenkin päättänyt siirtää päivitettyjen elvytysohjeiden julkaisupäivää vuoteen 2021.

COVID-19 on koronavirus SARS-CoV-2:n aiheuttama, potentiaalisesti henkeä uhkaava yleisinfektio. Virus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, sairastuneen henkilön yskösten tai mm. hengitystä tukevien toimenpiteiden yhteydessä. Tämän vuoksi ERC on julkaissut 24.4.2020 ohjeet COVID-19 potilaiden elvytystilanteiden hoitoon. Suomen elvytysneuvosto on päättänyt tiivistää ja julkaista tämän ohjeistuksen suomenkielisenä. Tiivistelmä keskittyy elvytyksen Käypä Hoito -suosituksen mukaisiin asiakokonaisuuksiin, painopisteenä COVID-19 -pandemian aiheuttamat erityistoimet.

Tiivistelmä noudattelee kansainvälistä ohjetta, mutta ottaa kantaa myös paikalliseen toimintatapaan. Elvytyksen ohjeistus pandemian aikana on tehty väliaikaiseksi ja sitä tulee tulkita paikallisen terveydenhuoltojärjestelmän ja tautitilanteen mukaan. Vähäisestä näytönasteesta johtuen tämä hoitosuositus pohjautuu ERC:n asiantuntijoiden yhteiseen näkemykseen, viimeisimpään ILCOR:in systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen sekä muiden yhteisöjen jo olemassa oleviin ohjeistuksiin. Elvytysohjeisto pohjautuu tämän hetkiseen tietoon ja saattaa päivittyä pandemian edetessä.

Lataa suomenkielinen tiivistelmä verkkojulkaisuna (PDF) tästä:

Suomen Elvytysneuvosto: COVID-19 -potilaan elvytysohjeet, tiivistelmä / 1. painos / 18.05.2020