Euroopan Elvytysneuvoston, EuPSF:n, ILCORin ja WFSA:n uusin lausunto ”Kids save lives” kiinnittää huomiota paineluelvytyksen opettamisen tärkeyteen jo kouluiästä lähtien. Lausunnon mukaan jo kaksi tuntia paineluelvytyksen opetusta kaikille yli 12-vuotiaille lapsille voisi WHO:n mukaan parantaa selviytymistä äkillisistä sydänpysähdyksistä ja siten parantaa kansanterveyttä maailmanlaajuisesti. WHO myös suosittaa lausuntoa virallisesti.

Lausunnossa todetaan myös että väestön kouluttaminen paineluelvytyksen toteuttamiseen on ehdottomasti tärkein yksittäinen toimi sydänpysähdyksestä selviämisen parantamiseksi, mutta kaikkien kansalaisten tavoittaminen on vaikeaa mikäli opiskelu ei ole pakollista. Siten paineluelvytyksen opettamisen lisääminen osaksi koulujen opetussuunnitelmia on looginen tapa tavoittaa suurempi osa kansalaisista.

ERC ja yhteistyöjärjestöt suosittavatkin että elvytyskoulutusta annettaisiin lapsille esimerkiksi 12 ikävuodesta ylöspäin. Lapset saattavat opettaa koulussa oppimiansa taitoja myös kotona, joka lisää opetuksen hyötyä entisestään ja laajentaa siten elvytystaitoisten kansalaisten määrää. Konsepti on ollut jo menestyksekäs Skandinaviassa, esimerkiksi Tanskassa koululaisia on koulutettu paineluelvytyksiin hyvin tuloksin.

Katso lisää:

Euroopan Elvytysneuvoston lausunto

http://www.kids-save-lives.eu/