Elvytysneuvosto ry on elvytyksen asiantuntijoista koostuva yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää sydänpysähdyspotilaan elvytystä ja tehdä sitä tunnetuksi. Tavoitteena on, että jokainen sydänpysähdyspotilas saa Suomessa hyvän elvytyksen nopeasti ja laadukkaan elvytyksen jälkeisen hoidon. Kokoamme myös yhteen elvytystoiminnassa toimivat henkilö- ja ammattiryhmät.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Elvytysneuvosto ry voi harjoittaa tutkimus­toimintaa, julkaisu- ja kustannustoimintaa, järjestää esitelmä-, neu­vottelu- ja koulutustilaisuuksia, antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä viranomaisille. Edustamme tarvittaessa asiantuntemusta myös muissa amma­tillisissa yhteenliittymissä ja ulkomaisissa järjestöissä, kuten Euroopan Elvytysneuvostossa (ERC). ERC laatii yleiset elvytysohjeet sekä organisoi Euroopan laajuista koulutusta.

Suomen Elvytysneuvosto on Euroopan Elvytysneuvoston jäsen.

Pikalinkit

ERC Guidelines 2021
Elvytyskaaviot ja -julisteet
Covid-19 elvytysohjeet
Elvytysohjeita ja linkkejä
ERC Guidelines 2021 ensiapuohjeet