Äkkikuolema on maailmanlaajuinen terveysongelma. Euroopassa ja USAssa ainakin 700 000 ihmistä kuolee joka vuosi sydänäkkikuoleman tuloksettoman elvytyksen seurauksena. Tämä on 2000 kuolemaa joka päivä. Sydänäkkikuolema on kolmanneksi yleisin kuolinsyy syövän ja verenkiertosairauksien jälkeen. Kaikkien koululaisten elvytysopetus johtaa siksi merkittävään terveyden paranemiseen maailmanlaajuisesti.

Väestön laaja elvytyskoulutus on lähes mahdotonta, jos se ei ole pakollista. Tämän vuoksi on loogista sisällyttää se koululaisten opetukseen. Yksi kaikkein tärkeimmistä ja tehokkaimmista toimenpiteistä maallikkoelvytystä lisättäessä ja selviytymistä parannettaessa on kaikkien koululaisten elvytysopetus. Tämä on helppo toteuttaa aloittaen 11-12-vuotiaista ja opettaen heitä kaksi tuntia vuodessa, tai jopa lyhyemmänkin aikaa. Tehokas elvytys on varsin helppoa ja on hyvin epätodennäköistä, että maallikko voisi toimillaan vahingoittaa potilasta.

Elvytysopetusta saanut koululainen todennäköisesti opettaa myös omaisiaan kotona – eikä koskaan unohda oppimaansa. Emme näe vain sydänpysähdyspotilaiden selviytymislukujen parantumista vaan myös sosiaalista hyötyä  innostuneiden ja positiivisten nuorten muodossa. He oppivat auttamaan toisiaan. Elvytystaitoisten henkilöiden määrä kasvaa merkittävästi ja sitä kautta maallikkoelvytystä saavien potilaidenkin määrä.

Pirkanmaalla lasten elvytysopetus toteutetaan ensimmäisenä Lempäälässä Moision koululla 112 –päivää edeltävänä perjantaina 10.2.17 yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa. Tavoitteena on päivän aikana opettaa hätäensiapu ja peruselvytys kaikille koulun 5.-luokkalaisille. Lisäksi koulutetaan kaikki koulun opettajat ja kunnan terveydenhoitajat, jotta he voivat opettaa asiaa edelleen seuraavalle ikäluokalle tai toisessa koulussa.

Lue koko Suomen Elvytysneuvoston lehdistötiedote tästä.