”Kids save Lives” on Euroopan Elvytysneuvoston projekti, jonka tarkoituksena on rohkaista myös lapsia ja nuoria opettelemaan elvytystä. Tätä varten ERC suosittaa esimerkiksi elvytysopetuksen lisäämistä opetussuunnitelmiin. Paineluelvytystä voi opetella kuka tahansa, eikä siihen välttämättä tarvita kalliita materiaaleja tai välineitä.

Italian ja Saksan elvytysneuvostot ovat yhdessä ERC:n kanssa tuottaneet englanninkielisen videon ”Kids save lives” -projektista.