Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Ensihoitokeskus järjestää yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen, Seinäjoen kaupungin, Koulutuskeskus Sedun, Aikuiskoulutuskeskus Sedun, Medidyne Oy:n, Bayern Car Oy:n, Carevision Oy:n, EEPEE:n, DBC Klinikan, Laerdal Oy:n, Lasten Sankarit RY:n, Suomen Elvytysneuvoston ja Ensihoitoyksikkö RY:n kanssa elvytystapahtuman Seinäjoen kaupungin yläkoulujen 9-luokkalaisille 112-päivän yhteydessä perjantaina ja lauantaina 10-11.2.2017. Peruskoululaisten elvytystapahtuma järjestetään 10.2. Seinäjoen Torikeskuksessa kello 12 – 13. Viranomaisten yhteisen 112-päivän päätapahtuma pidetään 11.2. Seinäjoella Prisman tiloissa klo 10 – 14 välisenä aikana.

Tapahtumaa varten hankitaan 150 kappaletta Laerdal Mini-Anne elvytysnukkeja, joiden avulla Koulutuskeskus SEDU:n perustason ensihoitajaopiskelijat ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitajat kouluttavat samanaikaisesti 150 Seinäjoen kaupungin peruskoulun 9-luokkalaista maallikkoelvytykseen. Koulutuksen lopuksi toteutetaan yhteiselvytys, jossa musiikin tahdissa kaikki 150 peruskoululaista elvyttävät samaan tahtiin. Tapahtumalla pyritään lisäämään elvytystietoutta, tarjota European Resuscitation Academyn ja European Resuscitation Councilin suositusten mukaisesti elvytysopetusta nuorisolle, ja toteuttaa kansalaisvelvollisuuttamme, jolla parannetaan sydänpysähdykseen joutuneiden kanssaihmistemme ennustetta ja selviytymistä mahdollisesti kuolemaan johtavasta tilanteesta.

Elvytystapahtuma videoidaan ja lähetetään live-kuvana myös kauppakeskus Prisman tiloihin. Elvytystapahtuman jälkeen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitajat kouluttavat viiden Seinäjoen kaupungin yläkoulun opettajat käyttämään hankittuja nukkeja ja nuket luovutetaan samalla koulujen käyttöön. Tilaisuudessa Laerdal Oy julkistaa myös uuden Mini-Anne elvytyskonseptinsa. Tilaisuudessa on nähtävillä myös erilaisia maallikkodefibrillaattoreita, joilla elottoman ihmisen sydän voidaan sähköiskulla käynnistää. Maallikkodefibrillaattoreita tulisi olla käytettävissä julkisissa tiloissa, joissa kulkee isoja väestömääriä. Laitteen varhainen käyttö parantaa elottoman ihmisen ennustetta ja on siten halpa henkivakuutus.

Tapahtumalle toivotaan medianäkyvyyttä sekä paikallisissa että valtakunnallisissa medioissa. Tavoitteena on toimintamallin laajentaminen koko maahan ja lisätä samalla elvytystietoutta ja – taitoa kansalaisillamme.

Lisätietoa tapahtumasta antavat:

Sami Länkimäki
Ensihoidon ylilääkäri
044-4155330
sami.lankimaki@epshp.fi
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Riikka Halmesmäki
Koulutushoitaja
044-4152953
riikka.halmesmaki@epshp.fi
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri