Suomen Elvytysneuvoston vuosikokous on valinnut yhdistykselle hallituksen vuosiksi 2017-18.
Hallitus on järjestäytynyt seuraavasti:

Jukka Vaahersalo (puheenjohtaja)
Piritta Setälä (sihteeri)
Sanna Hoppu (rahastonhoitaja)
Tuomas Hiltunen
Helena Jäntti
Erik Lydén (tiedottaja)
Patrik Nyström
Outi Peltoniemi
Ilkka Tierala

Elvytysneuvosto ry on elvytyksen asiantuntijoista koostuva yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää sydänpysähdyspotilaan elvytystä ja tehdä sitä tunnetuksi. Tavoitteena on, että jokainen sydänpysähdyspotilas saa Suomessa hyvän elvytyksen nopeasti ja laadukkaan elvytyksen jälkeisen hoidon. Yhdistys kokoaa myös yhteen elvytystoiminnassa toimivat henkilö- ja ammattiryhmät.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Elvytysneuvosto ry voi harjoittaa tutkimus­toimintaa, julkaisu- ja kustannustoimintaa, järjestää esitelmä-, neu­vottelu- ja koulutustilaisuuksia, antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä viranomaisille. Suomen Elvytysneuvosto edustaa tarvittaessa asiantuntemusta myös muissa amma­tillisissa yhteenliittymissä ja ulkomaisissa järjestöissä, kuten Euroopan Elvytysneuvostossa (ERC).