Puoliautomaattisen ja manuaalisen defibrillaation eduista eri tilanteissa käydään usein keskustelua. Myös Suomen Elvytysneuvostolta on tiedusteltu linjausta siihen, tulisiko erityisesti tutkintokoulutuksessa opettaa hoitoelvytystä nimenomaan puoliautomaattista defibrillaattoria hyödyntäen.

Suomen Elvytysneuvosto on julkaissut 16.5.2017 asiasta seuraavan lausunnon:

Suomen Elvytysneuvosto tukeutuu kaikissa julkilausumissaan suomalaiseen elvytyksen Käypä Hoito -ohjeeseen. Tavoitteena on kouluttaa elvytystaitoja siten, että tositilanteessa toimittaisiin suositusten mukaisesti. Elvytystaitojen koulutuksen tulee olla suunniteltu vastaamaan oppijoiden tarvetta ja sen tulee olla mahdollisimman selkeää ja ymmärrettävää.

Suomessa valtaosa ensihoidon ja terveydenhuollon yksiköistä käyttää neuvovaa tilaa defibrilloidessaan. Siten on luonnollista että Suomen Elvytysneuvosto suosittaa ammattikorkeakoulujen ja työpaikkojen opetuksessa käytettävän ensisijaisesti neuvovaa defibrillaattoria. Elvytyksen erityiskoulutuksiin osallistuvan ja Ensihoitaja AMK -opiskelijan on osattava manuaalisen ja neuvovan defibrillaattorin erot ja ymmärrettävä, miten nämä toimivat.

Suomen Elvytysneuvosto katsoo, että manuaalista defibrillaatiota noudattavan elvytystaktiikan käyttö tulee tapahtua vain työyksikön vastuulääkärin ohjeistamana ja huomioiden erikseen tämän taktiikan luoman koulutustarpeen.

Alkuperäinen lausunto on luettavissa tästä linkistä.