Kids Save Lives -hanke tarjoaa elvytyskoulutusta suomalaisiin kouluihin

Mene auttamaan. Hälytä apua. Elvytä. Nämä kolme periaatetta haluamme jokaisen suomalaisen koululaisen oppivan. Suomen Elvytysneuvoston Kids Save Lives -hanke antaa suomalaisten peruskoulujen opettajille valmiudet opettaa peruselvytystä sekä hätätilanteessa toimimista omille oppilailleen.

Suomen Elvytysneuvosto pyrkii lisäämään maallikkoelvytyksen määrää ja laatua Suomessa, parantaen siten kansalaisten mahdollisuutta toipua äkillisestä sydänpysähdyksestä. Tavallisimmat syyt, miksi maallikkoelvytys ei toteudu, ovat auttamisrohkeuden ja elvytysosaamisen puute. Molempiin voidaan vaikuttaa koulutuksella. ”Olemme työssämme hoitajina ja lääkäreinä nähneet läheltä, kuinka suuri merkitys maallikkoelvytyksellä ja nopealla avun hälyttämisellä on sydänpysähdyspotilaan selviytymisen kannalta”, kertoo hankevastaava Milla Jousi Suomen Elvytysneuvostosta.

Kids Save Lives on WHO:n suosittelema ja Euroopan Elvytysneuvoston käynnistämä hanke, joka on jo toiminnassa useissa Euroopan maissa. Toiminta käynnistyy nyt myös Suomessa. Hanke tarjoaa peruskoulun opettajille ammattilaisten pitämän koulutuksen, jossa opetetaan peruselvytystä, hätätilanteissa toimimista ja sydäniskurin käyttöä. Koulutuksen saatuaan opettajalla on valmius opettaa samat asiat omille oppilailleen. ”Peruselvytyksen opettajan ei tarvitse olla elvytyksen ammattilainen. Tutkimusten mukaan peruskoulun opettajat opettavat lapsille elvytystaitoja yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin terveydenhuollon ammattilaiset”, Jousi kertoo.

Lapset ovat innokkaita oppimaan uutta, joten toistuvan elvytyskoulutuksen aloittaminen jo kouluiässä tarjoaa hyvät edellytykset vaikuttaa lasten ja kansalaisten asenteisiin ja osaamiseen. ”Ikätason mukaan muokkautuvalla elvytyskoulutuksella on suotuisia vaikutuksia myös koululaisten ja nuorten yleiseen auttamishalukkuuteen, empatiataitoihin ja kokemukseen osallisuudesta yhteiskunnan tärkeinä aktiivisina jäseninä”, Jousi toteaa.

Lisätietoja antavat:

LT Milla Jousi / Hankevastaava, Kids Save Lives -hanke, Suomen Elvytysneuvosto
milla.jousi@hus.fi, 050-5869658

Erik Lydén / Tiedottaja, Suomen Elvytysneuvosto
erik.lyden@elvytysneuvosto.fi, 050-5262800

Kids Save Lives -hankkeen kotisivu: http://www.kids-save-lives.fi
Kids Save Lives -video (Youtube): https://youtu.be/cKNlAb24CA8
Kuvia medialle: https://www.elvytysneuvosto.fi/medialle

Elvytysneuvosto ry on elvytyksen asiantuntijoista koostuva yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää sydänpysähdyspotilaan elvytystä ja tehdä sitä tunnetuksi.