Tältä sivulta löydät Suomen Elvytysneuvoston laatiman tiivistelmän Euroopan elvytysneuvoston (European Resuscitation Council, ERC) maaliskuussa 2021 julkaisemista vuoden 2021 uusien elvytysohjeiden Ensiapu (First Aid) -osiosta. Tiivistelmään on suomennettu keskeiset suositukset ensiapuohjeiksi sekä laadittu lyhennelmät suositusten keskeisistä perusteista. Suositusten pohjana olevasta työstä sekä asiaan liittyvistä tutkimuksista löytyy tarkempaa tietoa alkuperäisestä First Aid Guidelines 2020 -dokumentista, joka on saatavilla vapaasti Euroopan Elvytysneuvoston verkkosivuilta (www.erc.edu).

Suositukset perustuvat ILCORIN eli Maailman Elvytysneuvoston laatimiin ohjeisiin (International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation Science with Treatment Recommendations (CoSTR); https://costr.ilcor.org). Aihepiiriin kuuluvat erilaiset ensiapuun liittyvät suositukset lääkinnällisten hätätilanteiden ja vammautumisten osalta. Ne on suunnattu sekä maallikoille että koulutetulle ensiapuhenkilöstölle. 20 kohtaa on jaettu 11 lääkinnällisiin hätätilanteisiin liittyvään kohtaan sekä 9 vammautumiseen liittyvään kohtaan.

Tämä dokumentti on luonnos Suomen Elvytysneuvoston tekemästä ensiapuohjeen suomenkielisestä käännöksestä. Dokumenttia tullaan täydentämään kevään 2021 aikana saatujen kommenttien perusteella. Luonnos ei sisällä ERC:n suosituksen kuvia eikä kirjallisuusviitteitä, jotka tullaan liittämään lopulliseen versioon. Kuten myös luonnos elvytyksen Käypä Hoito -suosituksesta, myös tämä luonnos julkaistaan kannustukseksi tutustua ERC:n varsinaisiin suosituksiin. Lukijoita pyydetään hyödyntämään ERC:n suositusten viitteitä.

Voit kommentoida luonnosta vapaasti tällä sivulla olevan kaavakkeen avulla tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ensiapu@suomenelvytysneuvosto.fi. Suomen Elvytysneuvoston hallitus vastaanottaa kaiken palautteen ja huomioi sen mahdollisuuksien mukaan lopullisen version laatimisessa.

Uusin luonnos PDF-muodossa (suora latauslinkki):

Click to access Ensiapu_Elvytysneuvosto_luonnos1.pdf

Voit kommentoida luonnosta tällä lomakkeella (yhteystietoja ei tallenneta palautteen käsittelyn jälkeen):